Gereki Evraklar Nelerdir?

Gereki Evraklar Nelerdir?

Motor Ehliyeti İçin Gerekli Evraklar

  • Kimlik fotokopisi
  • Mezuniyet Diploması ya da öğrenim belgesi
  • Adli sicil kaydı
  • Sağlık (Heyet) raporu
  • 12 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ayda çektirilmiş olması gerekmektedir)
  • 18 yaşını doldurmamış olanlardan veli veya vasi muvafakat namesi (onaylama belgesi) 
  • Sınavı geçen kişilere sürücü kursları tarafından verilen sürücü dosyası ve sürücü sertifikası
  • Sabıka kaydı beyannamesi veya belgesi
  • Sınav ücretinin ödendiğine dair makbuz